Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1: 19 Ngũ Hành Sơn – Tp Đà Nẵng


Cơ sở 2: 24 Nguyễn Phước Lan – Tp Đà Nẵng


Cơ sở 3: 115 Tôn Đức Thắng – Tp. Đà Nẵng


Cơ sở 4: 386 Nguyễn Hữu Thọ – Tp. Đà Nẵng